Declarația  de  ocupație

Aprobată prin consens la data de 29 septembrie, 2011, la Adunarea Generală din New York City în Liberty Square ocupat.

În timp ce noi ne adunăm în solidaritate pentru a ne exprima sentimentele faţă de injustiţia generală ce domneşte în ţară, nu trebuie sa uităm ce ne-a adus împreună. Scriem pentru că toţi oamenii care se simt nedreptăţiţi de forţele corporaţioniste ale lumii să ştie că noi suntem aliaţii voştri.
Ca un singur neam, uniţi, recunoaştem realitatea: aceea că viitorul rasei umane necesită cooperarea membrilor săi; că sistemul nostru trebuie să ne protejeze drepturile, iar atunci când corupţia erodează sistemul, depinde de indivizii săi să îşi protejeze propriile drepturi, precum şi pe cele ale vecinilor săi; că un stat democrat îşi preia puterea justă de la popor, dar corporaţiile nu au nevoie de consimţământul nimănui pentru a-şi extrage profiturile de la popor şi Pământ; şi că nici o democraţie adevărată nu poate fi obţinută atunci când procesul democratic este determinat de puterea economică. Ne adresăm vouă într-un timp în care corporaţiile, care plasează profitul deasupra demnităţii umane, interesul propriu înaintea justiţiei şi opresiunea înaintea egalităţii, sunt cele care ne conduc instituţiile de guvernământ. Ne-am adunat paşnic aici, cum suntem îndreptăţiţi prin lege, pentru a face cunoscute aceste fapte.

Ei ne-au luat casele printr-un process ilegal de închidere a ipotecii, deşi nu se aflau în posesia ipotecii originale. Ei au răscumpărat datorii din banii plătitorilor de taxe cu impunitate, unor instituţii care continuă să confere directorilor săi bonusuri exorbitante.
Ei au perpetuat inegalitatea şi discriminarea la locul de muncă pe baza vârstei, a culorii pielii, sexului, identităţii de gen şi a orientării sexuale. Ei au otrăvit rezervele de alimente prin neglijenţă, şi au subminat sistemul fermelor prin monopolizare.
Ei au profitat de pe urma torturii, a întemniţării, şi a tratamentelor inumane a nenumărate animale, şi ascund activ aceste practici. Ei au încercat continuu să le refuze angajaţilor dreptul de a negocia salarii mai mari şi condiţii mai bune de muncă.
Ei au ţinut studenţii ostatici cu zecile de mii de dolari în datorii pentru educaţie, care este un drept uman. Ei au folosit forţa de muncă de peste hotare în mod susţinut şi au folosit această practică pentru a tăia din salariul şi asigurarea de sănătate a salariatului.
Ei au influienţat tribunalele pentru a obţine aceleaşi drepturi ca oamenii, însă fără culpabilitatea sau responsabilitatea ce vine cu acestea. Ei au cheltuit milioane de dolari pe echipe legale pentru a căuta căi de a-i scăpa de contractele legate de asigurările de sănătate.
Ei ne-au vândut intimitatea ca pe o marfă. Ei au folosit armata şi poliţia pentru a bloca libertatea presei.