Декларация за оцкупацията на Ню Йорк

Докато се обединяваме, за да изразим солидарността си спрямо една масова несправедливост, не бива да изпускаме от поглед това, което ни събра. Пишем това, за да може всеки по света, почувствал се онеправдан от корпоративните сили, да знае, че сме негови съюзници.

Единни и обединени, ние приемаме реалността: че бъдещето на човечеството изисква всички хора да си сътрудничат; че нашата система трябва да защитава правата ни и ако тя започне да се покварява, от нейните членове зависи да защитят правата си и правата на своите съседи; че силата на демократичните правителства се крепи на народа, а корпорациите не искат позволение, за да трупат състояние на гърба на хората и Земята; и че не може да съществува истинска демокрация, когато процесът е обусловен от икономически сили. Идваме при вас във време, когато корпорациите, които поставят печалбата си над хората, личния си интерес над справедливостта и потисничеството над равенството, на практика управляват нашите правителства. Събрали сме се с мир, както е наше право, за да оповестим тези факти.

Те ни отнеха домовете незаконно, без да имат права над ипотекираното ни имущество.

 

Те продължават да подклаждат неравенството и дискриминацията на работното място на база възраст, цвят на кожата, пол, полова принадлежност и сексуална ориентация.

 

Те отравят хранителните ресурси чрез нехайство и подкопават земеделската система чрез монополизирането й.

 

Те се облагодетелстват чрез мъчение, задържане и жестоко отношение към безброй животни, като активно прикриват тези практики.

 

Те упорито се опитват да лишат работниците от правото им да се договарят за по-добро заплащане и по-безопасни условия на труд.

 

Те държат студенти за заложници, като ги обвързват със заеми от десетки хиляди долари за образование, при положение, че образованието е изконно човешко право.

 

Те систематично изнасят работа навън и използват чужда работна ръка като средство за свиване на бюджетите за здравеопазване и заплати на работниците.

 

Те въздействат върху съдилищата, за да постигнат същите права като хората, без да споделят тяхната виновност или отговорност.
Те харчат милиони долари за адвокати, които да намерят вратички в договори, уреждащи здравни застраховки.

 

Те продават личното ни пространство като стока.

 

Те използват военна и полицейска сила, за да ограничат свободата на печата. Те съзнателно отказват да изтеглят неизправни продукти и, в преследване на печалби, излагат на опасност живота на хората.

 

Те определят икономическата политика, въпреки катастрофалните сривове, които създава и продължава да създава тяхната политика.

 

Те даряват огромни суми на политици, отговорни за създаването на правила.

Те продължават да възпрепятстват алтернативните форми на енергия, за да поддържат зависимостта ни от нефта.

 

Те продължават да възпрепятстват естествените форми на лечение, които биха спасили човешки животи или биха донесли облекчение, за да защитят инвестиции, които вече са им донесли солидни печалби.

 

Те целенасочено прикриват нефтени разливи, нещастни случаи, некоректно счетоводство и неефективни съставки в преследване на печалби.
Те съзнателно държат хората в информационно затъмнение и страх, чрез контрола върху медиите, който упражняват.
Те сключват частни споразумения за убийство на затворници, дори при положение, че съществува основателно съмнение във вината им.

 

Те продължават колониалните практики у дома и в чужбина. Те участват в мъченията и убийството на невинни граждани отвъд океана.
Те продължават да изобретяват оръжия за масово унищожаване, за да се сдобият с държавни договори.
До хората по света,

 

Ние, Генералната асамблея на Ню Йорк, окупирала Уолстрийт на площад Либърти, ви призоваваме да приложите своята сила.

 

Упражнете правото си на мирна демонстрация; окупирайте общественото пространство; разработете процес, чрез който да се обърнете към проблемите, пред които сме изправени, и генерирайте достъпни за всички решения.

 

До всички общества, които предприемат действия и сформират групи в духа на пряката демокрация – предлагаме подкрепа, документация и всички ресурси, които имаме на свое разположение.

 

Присъединете се към нас и направете така, че гласовете ви да бъдат чути!

*Тези оплаквания не спират дотук.