Declaració de principis de l’ocupació de la Ciutat de Nova York

[Descarrega PDF]

Aquest document ha estat consensuat per l’Assemblea General de NYC

29 setembre 2011

En aquests moments en què ens reunim solidàriament per expressar un sentiment d’injustícia generalitzada, no hem de perdre de vista el que ens ha unit. Escrivim aquestes paraules perquè tots aquells que se sentin agreujats pels poders corporatius del món sàpiguen que nosaltres també estem al seu costat.

Com un sol ésser, units, ens trobem davant una realitat en la qual el futur de l’espècie humana depèn de la cooperació dels seus membres, en la qual el nostre sistema ha de protegir els nostres drets i, en cas que el sistema es corrompi, queda en mans de les persones protegir els seus propis drets i els dels seus veïns; en la qual un govern democràtic deriva la seva competència legítima del seu poble, però les corporacions no demanen permís per espoliar la riquesa de la gent o de la Terra, i en la qual no és possible una democràcia real, quan el procés depèn dels poders econòmics. Apel·lem a vostès en un moment en què les corporacions, que posen per sobre el benefici a les persones, els seus propis interessos a la justícia, i l’opressió a la igualtat, són les que manegen els nostres governs. Ens hem reunit aquí pacíficament, ja que és el nostre dret, perquè es coneguin aquests fets.

Les corporacions s’han quedat amb les nostres cases mitjançant processos il·legals d’execució hipotecària, tot i no comptar amb la hipoteca original.

Amb total impunitat, s’han quedat amb els rescats provinents dels diners dels contribuents, alhora que continuen concedint exorbitants primes als seus directius.

Han perpetuat la desigualtat i la discriminació en l’entorn laboral en funció de l’edat, el color de la pell, el sexe, la identitat de gènere i l’orientació sexual.

Han enverinat les reserves alimentàries per la seva negligència, i han minat el sistema agrari mitjançant la monopolització.

Han tret profit de la tortura, la reclusió i el tracte cruel d’innumerables animals, i s’han posat d’acord per amagar les esmentades pràctiques.

Han tractat constantment de despullar els seus empleats dels seus drets a l’hora de negociar un augment de sou o unes condicions laborals més segures.

Han esclavitzat els estudiants amb desenes de milers de dòlars en deutes per rebre una educació, que és en si mateixa un dret fonamental dels éssers humans.

Han externalitzat sistemàticament la mà d’obra i emprat aquesta externalització com a mesura de pressió per retallar l’assistència sanitària i el sou dels treballadors.

Han manipulat els tribunals per obtenir els mateixos drets que les persones, sense que recaigui sobre elles cap tipus de culpabilitat o responsabilitat.

Han malgastat milions de dòlars en equips d’assessorament jurídic per trobar la manera de lliurar-se de contractes de cara a les cobertures sanitàries.

 

Han comerciat amb la nostra privacitat com si fos una matèria primera més.

Han emprat les forces militars i policials per impedir la llibertat de premsa. S’han negat deliberadament a retirar del mercat productes defectuosos que posaven en perill vides, únicament en pro del seu benefici propi.

Són les que estableixen les polítiques econòmiques, malgrat els fracassos catastròfics que aquestes polítiques han produït i continuen produint

Han donat grans sumes de diners als polítics, que són els responsables de dictar les normes que les regulen.

Continuen bloquejant formes alternatives d’energia perquè seguim depenent del petroli.

Continuen bloquejant els medicaments genèrics que podrien salvar vides o proporcionar una ajuda útil, únicament amb la intenció de protegir les seves inversions que ja han produït substanciosos beneficis.

Han amagat deliberadament vessaments de petroli, accidents, errors en la comptabilitat i ingredients inactius, només en pro del seu benefici propi.

Han mantingut deliberadament a la gent desinformada i amb por, mitjançant el seu control dels mitjans de comunicació.

Han celebrat contractes privats per acabar amb la vida de presos, fins i tot quan s’havien presentat dubtes legítims sobre la culpabilitat dels mateixos.

Han perpetuat el colonialisme tant dins com fora de les nostres fronteres. Han participat en actes de tortura i en l’assassinat de civils innocents a l’estranger.

Continuen creant armes de destrucció massiva per guanyar contractes amb el govern .*

A la gent de tot el món:

Nosaltres, l’Assemblea General de la Ciutat de Nova York que ocupa Wall Street en Liberty Square, els instem a que reivindiquin el seu poder.

Exerceixin el seu dret a reunir-se pacíficament, a ocupar l’espai públic, a crear un procés per gestionar els problemes als quals ens enfrontem, i a generar solucions accessibles per a tothom.

A totes les comunitats que entrin en acció i formin grups inspirats en la democràcia directa, els oferim suport, documentació i tots els recursos que tenim al nostre abast.

Uneixin-se a nosaltres perquè la seva veu també sigui escoltada!

* Aquesta enumeració de greuges no és tancada ni està completa.