PROHLÁŠENÍ HNUTÍ „OBSAĎME NEW YORK“

Tento text přijalo Valné shromáždění NYC 29. září 2011

 

My, kdo jsme se tu solidárně sešli, abychom vyjádřili pocit masové nespravedlivosti, nesmíme opomenout co nás sem přivedlo. Píšeme tuto petici, abychom dali najevo, že jsme s Vámi všem, kdo se cítí ukřivděn  světovými finančními institucemi a průmyslovými koncerny.

 

V této jednotě si uvědomujeme reálnou skutečnost, že budoucnost lidstva nutně vyžaduje spolupráci všech členů lidského společenství; že je zapotřebí vybudovat systém, který by zaručil ochranu lidských prav a jestli že je tento systém skorumpovaný, tak je na jednotlivcích, aby sami bránili svá práva a práva svých bližních;  že spravedlivá moc každé demokratické vlády vychází z lidu a ne ze zájmu korporací, které se snaží vykořisťovat lidský potenciál a světové přírodní bohatství a že skutečná demokracie se nedá uskutečnit, jestli že tento proces je určovan pouze hospodářskou mocí. Obracíme se na Vás v době, kdy jsou naše vlády ovládané světovými korporacemi, které dávají přednost zisku před potřebami lidí, vlastnímu prospěchu pred spravedlivostí a útlaku před rovností. Sešli jsme se na této nenásilné demonstraci, abychom Vás upozornili na tyto skutečnosti:

 

Nezákonným způsobem zabavují naše domy, aniž by jim patřili původní hypotéky.

 

Nezákonným způsobem přijímají finanční dotace od daňových poplatníků a nadále vyplacejí obrovské prémie svým ředitelům.

 

Praktikují na pracovištích nerovnost a diskriminaci na zakladě věku, barvy pleti, pohlaví a sexuální orientace.

 

Svou nedbalostí nám otrávili a znehodnotili zásoby potravin a monopolizaci oslabili polnohospodářství.

 

Vydělávají na týrání, věznění a krutém zacházení s nespočetným množstvím zvířat a dělají vše proto, aby tuto činnost utajili.

 

Neustále se snaží zbavit zaměstnance práv na vyjednávavání o lepších platech a bezpečnejších pracovných podmínkách.

 

Drží studenty jako rukojmí pomocí dluhů ve výšce desítek tisíc dolarů, přestože vzdělání je samo o sobě lidským právem.

 

Důsledně zadávají práci subdodavatelům v cizině a využívají tyto praktiky jako protiváhu k omezení úrovně zdravotního zabezpečení a výšky platů zaměstnanců.

 

Ovlivnili Nejvyšší soud tak, aby korporacím náležela stejná práva jako jednotlivcům, avšak bez toho, aby nesly stejnou vinu a zodpovědnost.

 

Vynakládají miliony dolarů na honoráře skupinám právníků, kteří hledají způsob jak porušit smlouvy, týkající se zdravotního pojištění.

 

Prodávají naše soukromí jako zboží.

 

Využívají vojsko a policii k potlačení svobody tisku.

 

V honbě za ziskem vědomě odmítají ztáhnout z prodeje defektní výrobky, které ohrožují lidské životy.

 

Rozhodují o ekonomické politice přesto, že jejich politika způsobila a nadál způsobuje katastrofální neúspěchy.

 

Dávají obrovské peněžné dary právě těm politikům, kteří mají na starosti regulaci korporačních praktik.

 

Nadále blokují alternativní zdroje energie, aby udrželi naši závislost na ropě.

 

Nadále znemožnují rozvoj a prodej neznačkových druhů léků, které by mohli zachránit lidské

životy nebo ulehčit utrpení pacientů, jen aby zajištili svoje investice, které jim už přinesli značné zisky.

 

V honbě za ziskem úmyslně utajují úniky ropy, nehody, špatné učetnictví a neaktívní přísady výrobků.

 

Pomocí médií úmyslně dezinformují lid a vyvolávají strach.

 

Přijímají soukromé objednávky na zabijení vězňů,  nazvdory vážným pochybnostem o jejich vině.

 

Udržují při životě kolonialismus jak doma, tak v cizině a podílejí se na mučení a vraždění nevinného civilního obyvatelstva v zahraničí.

 

Nadále vyrábějí zbraňe hromadného ničení, aby získali vládní zakázky.*

 

Lidem celého světa,

 

My, Valné shromáždění New York City „Obsaďme Wall Street“, kteří jsme se sešli na Liberty Square, se k Vám obracíme s výzvou, aby jste začali vyžadovat a prosazovat svoji moc.

 

Uplatněte své právo na svobodu shromáždění; obsaďte veřejné prostory; začněte se obírat problémy, kterým čelíme a navrhnete způsoby řešení, které jsou přístupné všem.

 

Nabízíme svoji podporu, dokumentaci a všechny prostředky, které máme k dispozici všem komunitám, které se zaktivizují a vytvoří skupiny v duchu přímé demokracie.

 

Přidejte se k nám a pozdvihněte svůj hlas!

 

* Tento seznam stížností není vyčerpávající.