Declaration of the Occupation of New York City – Danish

Mens vi samles i solidaritet for at give udtryk for følelsen af vidrækkende uretfærdighed, må vi ikke miste overblikket over hvad der har bragt os sammen. Vi skriver så alle mennesker som føler sig forkert behandlet af de store selskabs krafter rundt om i verden, kan vide at vi er jeres allierede.

 

Som et folk, samlet, vi anerkender virkeligheden: at menneskehedens fremtid kræver samarbejde mellem dens individer; at vores system beskytter vores rettigheder, og ved korruption af det system, at det er op til individerne selv at beskytte sine egne og sin nabos rettigheder; At en demokratisk regerings magt affødes af folket, men at selskaber ikke søger samtykke til at udtrække rigdom fra folket og fra jorden; Og at intet sandt demokrati er opnåeligt når den demokratiske proces er afgjort af økonomisk magt. Vi kommer til jer i en tid, hvor store selskaber, som sætter profit over mennesker, egne interesser over retfærdighed, og undertrykkelse over lighed,  styrer vores regeringer. Vi er samlet her på fredelig vis, hvilket er vores ret, for at lade disse fakta blive oplyst.

 

De har taget vores huse gennem ulovlige tvangsauktioner, på trods af de ikke har den oprindelige pant i huset.

 

De har taget penge pakker fra skatterborgere uden konsekvens, og fortsætter med at give deres chefer ublu bonuser.

 

De har gjort det normalt at udøve ulighed og diskremination på arbejdspladserne baseret på alder, ens hudfarve, ens køn, ens kønsidentitet og sexuel overbevisning.

 

De har forgiftet vores mad gennem ligegyldighed, og undermineret landbrugssystemet gennem monopoler.

 

De har taget profit gennem totur, indespærring, grusom behandling af talrige dyr og søger aktiv at skjule disse gerninger.

 

De har gennemgående søgt at fratage ansatte deres ret til at forhandle om bedre løn og bedre arbejdsforhold.

 

De har holdt studerende som gidsler gennem gæld på 10000vis af dollars optaget på grund af uddannelse, hvilket burde være en menneskelig ret.

 

De har konsekvent udliciteret arbejdskraft og brugt den udlicitering som vægtstang til at skære i medarbejderes sundhedsforsikring og løn.

 

De har udøvet indflydelse på domstolene for at få samme rettigheder som folket, uden skyld eller ansvar derfor.

 

De har spenderet millioner af dollars på juridiske hold som udelukkende søger efter måder at frigøre dem fra kontrakter der vedrører sundhedsforsikring.

 

De har solgt vores privatliv som en handelsvare.

 

De har brugt militæret og politiet til at forhindre pressefrihed. De har overlagt afvist at kalde fejlprodukter og dermed sat liv på spild i deres jagt på profit.

 

De afgører økonomisk politik, på trods af de katastrofale resultater deres politikker har produceret og fortsat producerer.

 

De donerer store summer af penge til politikere som burde være ansvarlige for at regulere dem.

 

De blokerer fortsat alternative former for energi for at bevare vores afhængighed af olie.

 

De blokerer fortsat generiske former for medicin der potentielt kunne redde menneskers liv eller give dem smert lindring, med det formål at beskytte eksisterende investeringer som allerede har givet dem en betydelig profit.

 

De har bevist dækket over olie forurening, ulykker, fejlagtig bogføring og inaktive ingredienser i deres jagt på profit.

 

De har målrettet holdt folk misinformeret og fulde af frygt gennem deres kontrol af medierne.

 

De har accepteret private kontrakter til at myrde fanger selv når de præsenteres med alvor tvivl om fangernes skyld.

 

De har holdt kolonialisme i gang både hjemme og i udlandet. De har deltaget i tortur og mord af uskyldige civile oversøs.

 

De fortsætter med at skaber masseødelæggelses våben med det mål at få regeringskontrakter.

 

Til verdens folk,

 

Vi, the New York CIty General Assembly, som besætter Wall Street ved Liberty Square, opfordrer jer til at hævde jeres magt.

 

Udøv jeres ret til at samles fredeligt; besæt offentlig rum; Skab en proces hvori I forholder jer til de problemer vi står overfor og find løsninger som er tilgængelige for alle.

 

Til alle samfund der tager til handling og laver grupper i demokratiets ånd: vi tilbyder støtte, dokumentation og alle de resourcer vi har til rådighed.

 

Slut jer til os og sørg for jeres stemmer bliver hørt!