Deklaracja Okupacji Miasta Nowy Jork

Ten dokument został przyjęty przez Generalne Zgromadzenie Miasta Nowy Jork, 29 września 2011 roku.

Skoro gromadzimy się solidarnie, żeby wyrazić poczucie masowej niesprawiedliwości, nie możemy stracić z zasięgu naszego wzroku celu, który nas zjednoczył. Piszemy o tym, aby wszyscy ludzie, którzy czują się pokrzywdzeni przez wpływy światowych korporacji mogli dowiedzieć się, że jesteśmy ich sprzymierzeńcami.

Jako zjednoczona społeczność przyjmujemy do wiadomości rzeczywistość, w której:

– przyszłość gatunku ludzkiego wymaga współpracy wszystkich jego przedstawicieli;

– nasz system musi chronić naszych praw – a przy korupcji tego systemu zadaniem jednostki jest strzec praw własnych oraz praw bliźnich;

– władza demokratycznego rządu pochodzi od ludu, lecz korporacje nie starają się o przyzwolenie na czerpanie bogactw od ludzi i planety Ziemi;

– nieosiągalna jest prawdziwa demokracja, gdy proces jej osiągania wyznacza potęga gospodarcza.

Przemawiamy do Was w czasach, w których korporacje przedkładające zysk nad ludzi, interes własny nad sprawiedliwość i dominację nad równość kierują naszymi rządami. Zebraliśmy się tutaj zgodnie, bo jest to naszym prawem; aby podać poniższe fakty do wiadomości publicznej.

 • To oni zajmują nasze domy w procesie nielegalnych przejęć, często nie będąc nawet w posiadaniu oryginalnych hipotek.
 • To oni bezkarnie wyłudzają pomoc finansową na koszt podatników dla instytucji, których kierownikom nieprzerwanie wypłacane są niebotyczne premie.
 • To oni dają przyzwolenie na brak równości i dyskryminację w miejscach pracy (ze względu na wiek, kolor skóry, płeć, tożsamość płciową i orientację seksualną).
 • To oni przyczyniają się do skażenia zapasów żywności poprzez szereg zaniedbań oraz osłabiają system rolny przez monopolizację rynku.
 • To oni czerpią korzyści z torturowania, przetrzymywania w niewoli i okrutnego traktowania niezliczonej ilości zwierząt, czynnie te praktyki ukrywając.
 • To oni stale dążą do pozbawienia pracowników ich prawa do negocjacji lepszego wynagrodzenia i bezpieczniejszych warunków pracy.
 • To oni traktują studentów jak zakładników, obarczonych dziesiątkami tysięcy dolarów długów zaciągniętych na edukację, która przecież sama w sobie jest prawem człowieka.
 • To oni zatrudniają tanią siłę roboczą w innych krajach i wykorzystują różnice w zarobkach do konsekwentnego pozbawiania pracowników ochrony zdrowia i zmniejszania ich płacy.
 • To oni wywierają wpływy na sądy, aby uzyskać takie same prawa jak osoby fizyczne, bez ponoszenia jakiejkolwiek winy czy odpowiedzialności.
 • To oni wydają miliony dolarów na zespoły doradców prawnych, żeby podstępnie uchylać się od pracowniczych praw do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • To oni sprzedają naszą prywatność jak towar.
 • To oni wykorzystują siły wojskowe i policyjne, aby stłumić wolność prasy.
 • To oni w pogoni za zyskiem, świadomie uchylają się od wycofania ze sprzedaży wadliwych produktów zagrażających życiu.
 • To oni wciąż decydują o polityce gospodarczej, nie zważając na katastrofalne skutki swoich strategii.
 • To oni przekazują duże sumy pieniędzy politykom, którzy są formalnie odpowiedzialni za ich działania.
 • To oni w dalszym ciągu blokują alternatywne źródła energii, aby podtrzymać naszą zależność od ropy naftowej.
 • To oni nadal blokują powstawanie odtwórczych form leków, które mogłyby ratować życie ludzkie lub przynieść ulgę, tylko po to aby chronić własne inwestycje, które i tak zdążyły już wypracować poważne zyski.
 • To oni w pogoni za zyskiem, celowo tuszują wycieki ropy, wypadki i fałszywie prowadzoną księgowość; ukrywają stosowanie szkodliwych substancji w żywności i lekach.
 • To oni  świadomie wprowadzają ludzi w błąd i utrzymują ich w stanie lęku poprzez kontrolę sprawowaną nad mediami.
 • To oni przyjmują prywatne kontrakty na mordowanie więźniów, nawet jeśli istnieją poważne wątpliwości dotyczące ich winy.
 • To oni podtrzymują politykę kolonialną w kraju rodzinnym i za granicą.
 • To oni uczestniczą w torturowaniu i mordowaniu niewinnych cywilów za oceanem.
 • To oni w dalszym ciągu wytwarzają broń masowego rażenia w celu zdobycia rządowych kontraktów.*

Do wszystkich ludzi tego świata!

My, Generalne Zgromadzenie Miasta Nowy Jork, okupujące Wall Street na Placu Wolności, wzywamy Was! Dajcie dowód Waszej siły!

Skorzystajcie ze swojego prawa do pokojowych zgromadzeń; zajmijcie przestrzeń publiczną; uruchomcie działania, które zmierzą się z problemami, w obliczu których wszyscy stoimy i przygotujcie dostępne dla każdego rozwiązania!

Wszystkim wspólnotom, które podejmą akcję i utworzą grupy działające w duchu bezpośredniej demokracji, oferujemy wsparcie, dokumentację i wszelkie zasoby, którymi dysponujemy.

Dołącz do nas – niech świat Cię usłyszy!

*Lista skarg nie wyczerpuje istoty całego problemu.

Tłumaczenie: Ewelina Augustyniak