Vyhlásenie hnutia Okupujme New York City

September 30, 2011 by NYCGA

Tento text prijalo Valné Zhromaždenie NYC 29. septembera 2011-10-02his

My, ktorí sme sa tu solidárne zišli, aby sme prejavili pocit masovej nespravodlivosti, nesmieme stratiť z očí, čo nás sem priviedlo. Píšeme toto vyhlásenie, aby sme všetkým z Vás, ktorí máte pocit, že Vám ukrivdili svetové finančné firmy, dali najavo, že sme s Vami.

 

Sme zjednotení a uvedomujeme si tvrdú skutočnosť: že budúcnosť ľudstva sa nezaobíde bez spolupráce jeho príslušníkov; že potrebujeme systém, ktorý by chránil naše práva a ak je tento systém skorumpovaný, je na jednotlivcoch, aby sami bránili svoje práva a práva svojich susedov; že demokratická vláda odvodzuje svoju spravodlivú moc od ľudí, finančné firmy sa však nesnažia získať súhlas, aby ťažili bohatstvo z ľudí a zo Zeme; a že skutočná demokracia je nedosiahnuteľná, ak celý proces určuje ekonomická moc.

 

Prichádzame k vám v čase,  keď naše vlády ovládajú korporácie, ktoré kladú zisk nad ľudí, vlastný záujem nad spravodlivosť a útlak nad rovnosť.

 

Nelegálnym spôsobom habú naše domy, hoci im nepatria pôvodné hypotéky.

Beztrestne prijali záchranné balíčky od daňových poplatníkov a naďalej vyplácajú riadiacim pracovníkom obrovské prémie.

Udržiavajú nerovnosť a diskrimináciu na pracoviskách, založenú na veku, farbe pleti, pohlaví, rodovej identite a sexuálnej orientácii.

Svojou nedbanlivosťou otrávili naše zásoby potravín a monopolizáciou oslabili poľnohospodárstvo.

Profitujú z mučenia, väznenia a krutého zaobchádzania s bezpočetným množstvom zvierat a robia všetko, aby túto činnosť skryli.

Ustavične sa snažia zbaviť zamestnancov práva vyjednávať o lepších platoch a bezpečnejších pracovných podmienkach.

Držia študentov ako rukojemníkov pomocou dlhov vo výške desiatok tisícok dolárov za vzdelávanie, ktoré je samo o sebe ľudským právom.

Dôsledne zadávajú prácu subdodávateľom a využívajú týchto subdodávateľsov ako mechanizmus na obmedzovanie zdravotnej starostlivosti a platov zamestnancov.

Ovplyvnili súdy a získali rovnaké práva ako ľudia, no bez viny a zodpovednosti.

Vydávajú milióny dolárov za tímy právnikov, ktoré sa snažia vymyslieť, ako by mohli porušiť zmluvy, týkajúce sa zdravotného poistenia.

Predávajú naše súkromie ako tovar.

Využívajú vojsko a políciu, aby zabránili slobode tlače. V honbe za ziskom vedome odmietajú stiahnuť z predaja defektné výrobky, ktoré ohrozujú životy.
Určujú ekonomickú politiku napriek katastrofálnym neúspechom, k akým ich politika viedla a ďalej vedie.

Dávajú obrovské peňažné dary politikom, ktorí sú zodpovední za to, aby ich regulovali.

Naďalej blokujú alternatívne formy energie, len aby udržali našu závislosť na rope.

Naďalej blokujú neznačkové druhy liekov, ktoré by mohli zachrániť ľudské životy či uľahčiť utrpenie, len aby ochránili svoje investície, ktoré im už priniesli značné zisky.

V honbe za ziskom úmyselne utajujú úniky ropy, nehody, chybné účtovnictvo a neaktívne prísady.

Pomocou médií úmyselne dezinformujú ľudí a vyvolávajú strach.

Udržiavajú pri živote kolonializmus doma a v zahraničí. Zúčastňujú sa mučenia a vraždenia nevinného civilného obyvateľstva v iných krajinách.

Naďalej vyrábajú zbrane hromadného ničenia, aby získali vládne zakázky.*

 

Ľuďom celého sveta,
My, Generálne zhromaždenie New York City „Okupujme Wall Street“, ktorí sme sa zišli na Liberty Square sa k Vám obraciame s výzvou, aby ste začali presadzovať svoju moc.

Uplatnite svoje právo na slobodu zhromaždenia; obsaďte verejné priestory; začnite sa zaoberať problémami, ktorým čelíme a navrhnite riešenia,  prístupné pre všetkých.

Ponúkame svoju podporu, dokumentáciu a všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii všetkým komunitám, ktoré sa zaktivizujú a vytvoria skupiny v duchu priamej demokracie.

Pridajte sa k nám a zdvihnite svoj hlas!

*Tento zoznam sťažností nie je vyčerpávajúci.