İşgal Bildirgesi

29 Eylül 2011’de Liberty Meydanı’nda, New York Şehri Genel Meclisi tarafından oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Hepimizce hissedilen yaygın adaletsizliği ifade etmek için birlik olduğumuz bu günde, bizleri buraya getiren asıl sebebi vurguluyoruz. Bu metni kaleme alıyoruz ki dünyanın kapitalist güçleri ve holdingler bundan böyle bir şeylerin yanlış gittiğini hissedenlerin birlik olduğunu bilsinler.

Birleşmiş halklar olarak ifade etmek isteriz ki; insan ırkının geleceği, üyelerinin yapacağı iş birliğine bağlıdır; toplumsal düzen haklarımızı korumalıdır, fakat böylesine yozlaşmış bir düzende hakların korunması görevi bireylere düşmektedir; demokratik bir hükümet gücünü ve adiliyetini bireylerden alır, fakat holdingler insanları ve dünyayı sömürmek için izin alma gereksinimi hissetmemektedirler; son olarak, yalnızca ekonomik güç tarafından karakterize edilen bir süreç aracılığıyla gerçek demokrasiye ulaşılamaz. Sizlere, holdinglerin karlılığı insanların, menfaati adaletin, baskıyı eşitliğin önüne koyarak hükümetleri yönettiği bir zamandan sesleniyoruz. Bu gerçeklerin bilinmesini arzu ettiğimiz için, haklarımızı kullanarak burada barışçıl bir biçimde bir araya gelmiş bulunmaktayız.

İpoteğin kendisine sahip olmamalarına rağmen, kanunsuz biçimde evlerimizi icra yoluyla zapt ettiler.

Vergi mükelleflerinden mali kurtarma planları yoluyla hortumladıklarını ortaklarına bonkörce dağıttılar.

İş yerinde yaş, renk, ırk, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımcılığını ve eşitsizliklerini korudular ve sürdürdüler.

İhmalleriyle besin kaynaklarını zehirlediler ve tekelleşme yoluyla tarım sistemini mahvettiler.

İşkence, özgürlükten yoksun bırakma ve insan türü dışındaki hayvanlara eziyet üzerinden kârlar elde ettiler ve bu uygulamaları gizlediler.

Çalışanların daha iyi ücretler ve çalışma koşulları için pazarlık şanslarını gittikçe azalttılar.

Temel bir insan hakkı olan eğitimi kullanarak öğrencileri onbinlerce dolar borçlandırarak rehin tuttular.

Emeğin pazarlık gücünü, araya sürekli taşeronlar koyarak azalttılar ve çalışanların sağlık planlarını ve makul ücretlerini ellerinden aldılar.

Yargıyı etkileyerek tıpkı bireyler gibi gerçek kişi hakları edindiler, buna rağmen hukuki olarak hiçbir sorumluluk altına girmediler ve hesap vermediler.

Sağlık güvencesi anlaşmalarını bozması için kurdukları ekiplere milyonlarca dolar harcadılar.

Mahremiyetimizi malmışçasına sattılar.

Polisi ve askeri kuvvetleri kullanarak basın hürriyetinin önüne engeller koydular.

Kârlılıklarına sekte vuracağı endişesiyle, hatalı ürünleri geri çağırmaktan bilinçli bir şekilde imtina ettiler.

Geçmişte ve günümüzde, kendi politikaları felaketten başka bir şey getirmesediyse de, uygun buldukları ekonomi politikalarını uygulamaktan kaçınmadılar.

Kendilerini denetlemesi öngörülen politikacılara çok büyük miktarlarda bağışlar yaptılar. Bizi petrole mahkum bırakmak için diğer alternatif enerji kaynaklarının önünü tıkadılar.

Büyük kârlılıklara sahip yatırımlarını korumak namına pek çok insanın hayatını kurtarabilecek kamu sağlığı harcamalarını engellediler.

Bilinçli bir şekilde petrol kazalarının üzerini örttüler, muhasebe hilelerini kâr hırsları yüzünden gizlediler.

Kontrolleri altındaki medyayı kullanarak toplumları yanlış bilgilendirdiler ve korku içinde yaşamaya zorladılar.

Suçlarını şüpheye düşüren deliller sunulmasına rağmen, mahkumların infaz edilmesi için özel anlaşmalar yaptılar.

Kendi ülkelerinde ve dışarıda sömürgeciliği sürdürdüler. Farklı kıtalardaki masum sivillere işkence ettiler ve ölümlerine sebep oldular.

Hükümetlere satabilmek için kitle imha silahları üretmeye devam ettiler.

Tüm dünya insanlarına,

Bizler, Liberty Meydanı’nda Wall Street’i işgal eden New York Şehri Genel Meclisi, sizi gücünüzü göstermeye çağırıyoruz.

Barışçıl biçimde toplanma hakkınızı kullanın, kamusal alanları işgal edin, karşılaştığımız sorunları dile getiren bir süreç yaratın ve herkesin faydalanabileceği çözümler üretin.

Doğrudan demokrasi adına harekete geçecek ve bir araya gelecek tüm gruplara desteğimizi ve sahip olduğumuz bütün kaynakları paylaşmayı vaat ediyoruz.

Bize katılın ve sesinizi duyurun!

 

Çeviri: Doğu Eroğlu