Verklaring van Autonomie

Verklaring van Autonomie

Occupy is een volksbeweging die partijloos is, zonder leiders, voor en door het volk. Het is geen onderneming, geen politieke partij, niet een reclamecampagne en ook geen merk. Occupy is niet te koop.

Wij verwelkomen allen die in goed vertrouwen zaken aankaarten zonder het gebruik van geweld. Wij bieden een forum voor vreedzame vereniging van individuen om deel te nemen in participatieve democratie. Wij moedigen verschillende meningen aan.
Iedere verklaring die niet door de General Assembly bekend gemaakt is en gepubliceerd is op www.nycga.net moet gezien worden als onafhankelijk van Occupy Wall Street.
We willen benadrukken dat Occupy Wall Street niet verbonden is met een bestaande politieke partij, kandidaat of organisatie, noch dat dat ooit zo is geweest. Onze enige verbintenis is met het volk.
De mensen die samenwerken binnen deze beweging zijn haar enige en gezamenlijk bewaarders. Als jij gekozen hebt om door je inzet bij te dragen aan het bouwen van deze beweging, dan is deze beweging van jou.
Iedere organisatie die ons wil ondersteunen is hartelijk welkom, mits je daarmee ook een integratie van onze principes over je eigen institutionele kaders van werk en hiërarchie tot stand brengt in jullie manier van handelen.
PRAAT MET ONS, NIET NAMENS ONS
Occupy Wall Street waardeert collectieve bronnen, waardigheid en autonomie boven geld. Wij hebben geen schenkingen gedaan.  Alle donaties worden anoniem geaccepteerd en worden transparant en in consensus besteed door de General Assembly of de Operational Spokes Council.
Wij ontkennen niet het bestaan van professionele activisten die werken om de wereld tot een betere plek te maken. Als je een organisatie vertegenwoordigt of daarvan compensatie ontvangt, vragen we je dit vanaf het begin kenbaar te maken.  Degenen die willen profiteren van Occupy of zich aansluiten bij deze beweging om de beweging te ondermijnen door de uitspraken en beeldvorming te misbruiken, zijn geen deel van Occupy Wall Street.
Wij zijn solidair, wij zijn Occupy Wall Street.